Ѕердич≥вський профес≥йний буд≥вельний л≥цей
ѕодпись: 13300,”крањна, ∆итомирська обл., м≥сто Ѕердич≥в, вулиц¤  отовського 41
тел. /804143/ 3-04-94;3-05-77. e-mail  bpbl@mail.ru

¬≥таЇмо ¬ас на сайт≥ Ѕердич≥вського профес≥йного буд≥вельного л≥цею.

†††††††††† Ћюб≥ друз≥! якщо перед ¬ами стоњть нелегке завданн¤† вибору майбутньоњ профес≥њ ≥ вам до вподоби творча д≥¤льн≥сть, запрошуЇмо ¬ас на навчанн¤ до Ѕердич≥вського профес≥йного буд≥вельного л≥цею.

 

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††

†††† ќбранн¤ профес≥њЧвир≥шальний крок в житт≥ кожноњ людини, а профес≥¤ буд≥вельника може стати дл¤ ¬ас ключовим етапом ¬ашого житт¤. ¬ одн≥й з рос≥йських п≥сень Ї так≥ р¤дки :Ф Ќе каждому дано так щедро житьЧна пам¤ть люд¤м города даритьФ . ƒарувати† м≥ста - це прив≥лей людей буд≥вельних спец≥альностей.

ƒиректор

„ехурський ¬ацлав —тепанович

 

Ќайважлив≥шою з проблем сучасного буд≥вництва Ї ¤к≥сть буд≥вельноњ продукц≥њ-будинк≥в ≥ споруд р≥зного призначенн¤, ≥, зокрема, ¤к≥сть ≥ довгов≥чн≥сть буд≥вельних матер≥ал≥в ≥ технолог≥њ њх застосуванн¤

† ѕроте, головною з проблем Ї ≥снуючий стан п≥дготовки роб≥тничих кадр≥в дл¤ буд≥вельноњ галуз≥ у систем≥ профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти. ÷е не т≥льки застар≥ла навчально-матер≥альна база, але й застар≥лий зм≥ст та засоби навчанн¤, що не дають змоги готувати конкурентноспроможних фах≥вц≥в буд≥вельноњ справи. јдже сьогоденн¤ ≥ майбутнЇ конче потребуЇ зм≥н у буд≥вництв≥: реконструкц≥њ старих буд≥вель, наданн¤ њм виразност≥, ориг≥нальност≥, а також застосуванн¤ п≥д час зведенн¤ нових ц≥кавих нестандартних вир≥шень ¤к в арх≥тектурно-конструктивному план≥, так ≥ в оздобленн≥ ≥нтер'Їр≥в ≥ фасад≥в.

† ÷ього можна дос¤гти, ¤кщо запроваджувати в буд≥вництво нов≥тн≥ матер≥али ≥ технолог≥њ.† ”се це спонукало навчальний заклад за погодженн¤м з управл≥нн¤м осв≥ти ≥ науки ∆итомирськоњ облдержадм≥н≥страц≥њ розробити програму з впровадженн¤ науково-техн≥чних дос¤гнень у галуз≥ буд≥вництва в навчальний процес л≥цею та з в≥дома ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни дл¤ зд≥йсненн¤ ¤коњ п≥дписати угоду про сп≥вроб≥тництво м≥ж л≥цеЇм ≥ п≥дприЇмствомЧвиробником сухих буд≥вельних сум≥шей-компан≥Їю "ѕол≥рем".

††† јле щоб л≥цей в≥дбувс¤, ми спланували ≥ проводимо оновленн¤ зм≥сту профес≥йного навчанн¤, забезпеченн¤ вар≥ативност≥ та гнучкост≥ осв≥тньо-профес≥йних програм, модерн≥зац≥ю навчально-матер≥альноњ бази, реал≥зац≥ю заход≥в дл¤ п≥дготовки частини учн≥в на п≥двищений квал≥ф≥кац≥йний р≥вень, комп'ютеризац≥ю навчального процесу, комп'ютерний всеобуч педагог≥чних прац≥вник≥в, виконанн¤ ѕрограми розвитку л≥цею на 2005-2010 роки, оновленоњ програми на 2008-2012 роки.

††† Ќавчальний заклад за час свого майже 50-р≥чного ≥снуванн¤ п≥дготував б≥л¤ 15 тис¤ч квал≥ф≥кованих роб≥тник≥в-буд≥вельник≥в.

† јле сьогоденн¤ висуваЇ нов≥ вимоги оновленн¤ зм≥сту профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти, запровадженн¤ ≥нновац≥йних педагог≥чних та виробничих технолог≥й.

† ¬ ≥нших, абсолютно нових умовах господарюванн¤, з розвитком малого ≥ середнього б≥знесу, в умовах створенн¤ нових тип≥в п≥дприЇмств, при динам≥чному розвитку буд≥вельноњ галуз≥, застосуванню нових буд≥вельних матер≥ал≥в ≥ технолог≥й в сучасному буд≥вництв≥ зростають вимоги ринку прац≥ до р≥вн¤ квал≥ф≥кац≥њ роб≥тник≥в-буд≥вельник≥в.

† ” зв'¤зку з цим налагоджен≥ т≥сн≥ партнерськ≥ стосунки л≥цею з ф≥рмою "∆итомир≥нвест" ¬ј“, з њњ доч≥рн≥ми п≥дприЇмствами, зокрема з ƒѕ "”ѕ¬–" , «ј“ "ƒн≥провуд", ѕѕ "«олотий ключ", “ќ¬ "Ѕердич≥вська солодова компан≥¤", трестами " ињвм≥ськбуд-2", " ињвм≥ськбуд-3" ≥ншими п≥дприЇмствами, на буд≥вельних об'Їктах ¤ких учн≥ проход¤ть виробниче навчанн¤, педдипломну виробничу практику.

“ак, у 2007 роц≥ над≥йшло кошт≥в в≥д 50 в≥дсотк≥в оплати за виробниче навчанн¤, практику до спец≥ального фонду майже 80 тис.грн.

† Ќалагоджена сп≥впрац¤ з обласним ÷ентром зайн¤тост≥, ведетьс¤ курсова п≥дготовка роб≥тничих кадр≥в з числа незайн¤того населенн¤ з профес≥й "мул¤р", "лицювальник-плиточник".

† « метою впровадженн¤ нових буд≥вельних технолог≥й в навчальний процес у 2005 роц≥ налагоджена сп≥впрац¤ з компан≥Їю "ѕол≥рем".

† ѕрофес≥йна п≥дготовка в л≥цењ зор≥Їнтована на вивченн¤ ≥нновац≥йних буд≥вельних технолог≥й з використанн¤м сухих буд≥вельних сум≥шей компан≥њ "ѕол≥рем", ф≥рми "Ceresit" у виконанн≥ опор¤джувальних роб≥т.

† –азом з компан≥Їю "ѕол≥рем" завершуЇтьс¤ обладнанн¤ Ќавчально-практичного ÷ентру, ¤кий буде введений 25 с≥чн¤ 2008 року, що дасть можлив≥сть зд≥йснювати випереджувальну п≥дготовку роб≥тник≥в на основ≥ систематичного оновленн¤ зм≥сту осв≥ти, вивченн¤ зм≥н, тенденц≥й на ринку прац≥.

† ÷ентр маЇ каб≥нети теоретичного, практичного навчанн¤, методичний каб≥нет, оздоровчий центр.

† «абезпечуЇтьс¤ ≥нформатизац≥¤ та комп'ютеризац≥¤ л≥цею. Ќа виконанн¤ програми  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "≤нформатизац≥¤ та комп'ютеризац≥¤ навчальних заклад≥в", по рознар¤дц≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, придбано комп'ютерний комплекс "15+1", програмно-методичне забезпеченн¤ на суму 44 тис. грн.

† –озробл¤ютьс¤ ≥нновац≥йн≥ проекти, впроваджуютьс¤ ≥нновац≥йн≥ педагог≥чн≥, буд≥вельн≥ технолог≥њ-запорука ¤кост≥ п≥дготовки квал≥ф≥кованих роб≥тник≥в.

††† ¬се це дасть можлив≥сть розширити навчально-матер≥альну базу, що забезпечить високу ¤к≥сть п≥дготовки квал≥ф≥кованих роб≥тник≥в дл¤ буд≥вельноњ галуз≥.

† —под≥ваюс¤ на ¬ашу зац≥кавлен≥сть у сп≥вроб≥тництв≥ з нашим л≥цеЇм.

 

 

† « повагою ≥ найкращими побажанн¤ми

 

 

††††††††††††††††††††††††† ƒиректор ¬. „ехурський

 

†††

13300,”крањна, ∆итомирська обл. м. Ѕердич≥в, вулиц¤  отовського 41

тел. /804143/ 3-04-94;3-05-77. e-mail† bpbl@mail.ru

Ќаш≥ координати

Сайт создан в системе uCoz